پلن های کاربری ویژه برای دانلودرها: لطفا، پلن مناسب خود را انتخاب نمایید

پلنی وجود ندارد!
حداکثر سرعت دانلود
حداکثر مقدار دانلود در هر روز
لینک مستقیم
بدون کد امنیتی
بدون تبلیغات بنری
بدون تبلیغات بینابینی
بدون محدودیت IP
دانلودهای همزمان
مهمانان
12 MB/s
نامحدود

(25 Sec)
کاربران عادی
12 MB/s
نامحدود

(15 Sec)
کاربران ویژه
نامحدود
نامحدود


سبد خرید خالی است